Förslag till ändringar för diverse gymnasieprogram

Skolverkets föreskrifter

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Lärarnas Riksförbund har ingenting att erinra mot förslagets utformning och innehåll.