Fler betygssteg inom verksamhetsförlagd del

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förordningsändring gällande fler betygssystem i verksamhetsförlagd kurs inom lärarutbildningen.

Publicerad

Förbundet tillstyrker:

  • Att fler betygssteg ska användas för ett godkänt resultat inom verksamhetsförlagd del.

Förbundet avstyrker:

  • Att respektive högskola får föreskriva vilket betygssystem som ska användas vid bedömning av lärarstudenter.

Lärarnas Riksförbund anser att den verksamhetsförlagda delen av respektive lärarutbildning är central del för lärarnas kommande yrkesutövning. Det har enligt förbundet varit ett stort misstag att man inom lärarutbildningen dels tagit bort någon form av graderad bedömning gällande lärarskicklighet, dels att metodverksamheten med tillhörande metodiklärare har monterats ner.

Lärarnas Riksförbund välkomnar därför förordningsändringen som ställer krav på att fler betygssteg ska användas för ett godkänt resultat inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Detta förutsätter dock att kvaliteten inom utbildningen skärps och att man inom respektive lärarutbildning återinför undervisning inom metodik, samt återinför någon form av metodiklärare som ska fungera som en brygga mellan utbildningen och den skolförlagda verksamheten.

Utvärderingssystem, inte minst i en målstyrd verksamhet, ska vara enhetliga och rättssäkra. Förbundet känner väl till harmonieringen gällande ECTS-skalan, men anser att det är direkt skadligt med den flexibilitet som råder och som föreslås råda efter genomförd förordningsändring. Det finns en uppenbar risk att likvärdigheten och jämförbarheten mellan olika utbildningar försvåras om det saknas ett enhetligt betygssystem.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55