Förslag till ändringar för introduktionsperiod

Skolverket

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till föreskrifter.

Publicerad

Förbundet anser att det är av största vikt att introduktionsperioden regleras i föreskrift för att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för introduktionsperioden. Förbundet anser också att det är viktigt att regelverket möjliggör uppföljning av hur huvudmännen genomför introduktionsperioden. De föreslagna föreskrifterna bör uppfylla dessa krav.

Förbundet har i övrigt inget att erinra gällande Skolverkets konsekvensutredning eller förslag till föreskrifter utan hänvisar vidare till förbundets remissvar gällande propositionen (2013/14:220).

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55