Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid

Promemoria

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag.

Publicerad

Förbundet instämmer i regeringens uppfattning att det är viktigt att värna den fortsatta utgivningen av en nyhetstidning på lättläst svenska.

Lärarnas Riksförbund har inga invändningar mot förslaget men vill betona vikten av att tidningen även fortsättningsvis kommer att distribueras även i tryckt format.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55