Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag.

Publicerad

Förbundet tillstyrker förslaget.

Lärarnas Riksförbund välkomnar den samordning med Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne som förslaget medför. Förbundet har tidigare efterfrågat den uppdelning av vissa breda yrkesämnen som föreslås.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55