Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag.

Förbundet tillstyrker förslaget.

Lärarnas Riksförbund välkomnar den samordning med Skolverkets föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne som förslaget medför. Förbundet har tidigare efterfrågat den uppdelning av vissa breda yrkesämnen som föreslås.