Registerutdrag i arbetslivet

Betänkande SOU 2014:48

Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över arbetsmarknadsdepartementets förslag till ovan rubricerade betänkande.

Publicerad

Betänkandet är välskrivet och belyser på ett utmärkt sätt den
problematik som finns runt den informella registerkontrollen som sker utan författningsstöd inför anställningar.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker

Att en förbudsbestämmelse införs i en särskild lag om förbud mot registerkontroll i arbetslivet.

Detta stämmer väl överens med förbundets uppfattning och tidigare lämnade yttranden avseende registerutdrag.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55