Förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå

Publicerad

Detta förslag utgör en del av den pågående utvecklingen av ett nytt utvärderingssystem för högre utbildning. Det vore därför lättare att ta ställning till ett förslag som hanterar grundutbildning, forskarutbildning och forskning mer som en helhet.

Förbundet är i grunden positivt till självvärdering och att ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet ska vila på lärosätena. Det finns dock en risk att verkliga kvalitetsproblem inte synliggörs varför det även fortsatt är viktigt med särskilda granskningar av vissa områden, inte minst för att kunna avgöra om kraven för att inneha examensrätter för olika utbildningar uppfylls.

Utifrån det ovan anförda väljer förbundet att inte kommentera detaljer i det föreliggande förslaget.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55