Reviderade förslag på examensmål för vidare­utbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Skolverket

.

Publicerad

Förbundet vill i huvudsak hänvisa till tidigare avgivna remissvar gällande det fjärde tekniska året inom gymnasieskolan, Skolverket (Dnr 2009:994:40:1) och Utbildningsdepartementet (Ds 2013:53). Förbundets remissvar återfinns som bilaga till detta svar.

Förbundet vill även betona vikten av ett kvalitativt arbetsplatsförlagt lärarande som överensstämmer med kursplanernas mål. Detta kräver en tydlig styrning från skolans sida gentemot arbetsplatsen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55