Delning av förordning: Nationella prov i årskurs 6

Lärarnas Riksförbund har lämnat synpunkter på tidigare förslag. Av detta framgår att förbundet inte alls delar uppfattningen att förslaget inte behöver föregås av en konsekvensutredning.

Publicerad

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att det nya förslaget alternativt tilläggsförslaget ytterligare bidrar till en minskad likvärdighet i betygssättningen. Vår uppfattning förstärks av att betygen i årskurs 6 är elevernas första betyg, och att det därför är angeläget att betygssättningen föregås av nationella prov.

Om det ska finnas en frivillighet anser förbundet att det är rektor på skolan som ska fatta detta beslut och inte huvudmannen. Det är i samråd med dem det berör som ett beslut om nationella prov bäst avgörs. Här kan pedagogiska skäl behandlas, vilket inte låter sig göras på huvudmannanivå.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55