En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna

Lärarnas Riksförbund ser positivt på förslaget i den aspekten att det dämpar toppar och dalar i balanseringen av inkomstpensionerna och skapar en jämnare rörelse över tid.

Publicerad

En annan aspekt är att den dämpade balanseringen kommer att dämpa systemets reaktionsförmåga kopplat till det aktuella samhällsekonomiska läget som kan variera med olika tidsintervaller. Beräkningsmodellerna innebär också att de ekonomiska omständigheterna som påverkar pensionernas utveckling hamnar närmare i tid, vilket skapar en förståelse för balanseringens effekt. Det innebär att aktualiteten höjs för pensionerna då de knyts närmare till det aktuella ekonomiska läget.

Promemorian utgår ifrån ett antaget år (2016) för införandet av föreslagna förändringar. Ett införande under 2016 skulle innebära negativa effekter för individerna då pensionssystemet befinner sig i balansering. Det innebär att de eventuella höjningar som skulle kunna ske mellan 2016-2018 reduceras med den nya beräkningsmodellen.

Lärarnas Riksförbund förespråkar att införa de nya beräkningsmetoderna i ett framtida skede där balanstalet är mindre volatilt skulle innebära att en mer neutral effekt uppnås för individen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55