Översyn av folkhögskollärarexamen


Publicerad

Förbudets ställningstaganden

Lärarnas Riksförbund instämmer i promemorians beskrivning av ändrade kompetensbehov inom folkhögskolan. Det är av yttersta vikt att folkhögskolan finns som alternativ utbildningsform för dem som har svårt att följa studietakten och kraven i det reguljära utbildningssystemet.

Förbundet tillstyrker därför de föreslagna ändringarna i examensordningen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55