Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om dansar­utbildningen

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på remiss av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:12, 2011:14, 2011:15, 2011:16 och 2011:17) om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till dansarutbildningen, om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan, om kurser för yrkesdansarutbildningen, om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansgestaltning och om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansteknik i yrkesdansarutbildningen.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen. Förbundet förutsätter dock att de berörda lärarna ges en grundlig genomgång av förändringarna och betygskriterierna.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55