Hantering och genomförande av nationella prov

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Publicerad

Förbundet tillstyrker förslagen till ändringsföreskrifter och förslaget till en ny bestämmelse § 23 som reglerar bevarande av elevlösningar av nationella prov i fristående skolor till tre år efter genomförandet av provet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55