Krav på privata aktörer i välfärden

Förbundet rekommenderar samtliga förslag i remissen rörande skolväsendet. Däremot anser Lärarnas Riksförbund att de krav på de privata aktörerna som presenteras är långt ifrån tillräckliga.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund anser att det krävs ett helhetsgrepp om hur och på vilket sätt det ska få förekomma enskilda aktörer inom skolan. Kraven som presenteras i remissen är ett steg i rätt riktning men risken finns att de inte kommer bidra till någon större förbättring.

Enligt förbundet krävs, förutom högre krav på dem som bedriver skolverksamhet, en reglering om att eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten. Det ska givetvis få förekomma rimliga löner och ersättningar till verksamhetens ägare. Utöver detta måste det ställas krav på att skolpengen ska komma svenska skattebetalare till godo, återinvesteringarna ska alltså ske i Sverige med avsikt att höja kvalitén i svensk skola och direkt i den verksamhet som uppbär skolpengen.


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55