Förslag på ändring i föreskrifter i gymnasiesärskolan

Lärarnas Riksförbund rekommenderar samtliga föreslagna ändringar.

Publicerad

Förslag på föreskrifter om ändringar i Skolverkets föreskrifter:

  • (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne;
  • (SKOLFS 2013:104) om ämnesplan för ämnet hotell i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå;
  • (SKOLFS 2013:110) om ämnesplan för ämnet serveringskunskap i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå;
  • (SKOLFS 2013:129) om ämnesplan för ämnet modersmål i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå;
  • (SKOLFS 2013:57) om ämnesplan för ämnet idrott och hälsa i gymnasiesärskolan och inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå;
  • (SKOLFS 2013:14) om kurser för programmet för hotell, restaurang och bageri i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55