Matchningsanställningen- nya vägar till jobb

En fungerande matchningsprocess mellan arbetstagare och arbetsgivare har blivit allt viktigare för en välfungerande arbetsmarknad.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund anser att ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program i form av en matchningsanställning eventuellt kan bidra till en bättre matchningsprocess för långtidsarbetslösa och därför bör försöksverksamheten genomföras.

Förbundet anser även att det är viktigt att alla i matchningsanställningen får adekvat kompetensutveckling och att det är essentiellt att kontroller görs så att matchningsaktörerna inte utnyttjar systemet. Matchningsanställningen får inte heller bli kostnadsdrivande för staten.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55