Matchningsanställningen- nya vägar till jobb

En fungerande matchningsprocess mellan arbetstagare och arbetsgivare har blivit allt viktigare för en välfungerande arbetsmarknad.

Lärarnas Riksförbund anser att ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program i form av en matchningsanställning eventuellt kan bidra till en bättre matchningsprocess för långtidsarbetslösa och därför bör försöksverksamheten genomföras.

Förbundet anser även att det är viktigt att alla i matchningsanställningen får adekvat kompetensutveckling och att det är essentiellt att kontroller görs så att matchningsaktörerna inte utnyttjar systemet. Matchningsanställningen får inte heller bli kostnadsdrivande för staten.