Försöksverksamhet med lämplighetsprövning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning.

Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över ovan rubricerat förslag.

Förbundet tillstyrker förslaget.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55