Mer trygghet och bättre försäkring

Lärarnas Riksförbund har i yttrande över promemorian Anmälningsskyldighet påpekat att förbundet har ett antal egna exempel och negativa praktiska erfarenheter från att såväl offentliga som enskilda arbetsgivare medvetet missbrukar möjligheterna till visstidsanställningar.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund rekommenderar

  • Att den nuvarande begränsningen för allmän visstidsanställning kompletteras med den i promemorian föreslagna nya omvandlingsregeln.
  • Att det enbart är allmän visstidsanställning som ska beaktas vid avgörande av om en omvandling till tillsvidareanställning ska ske enligt den nya regeln.
  • Att det måste förflyta mer än 180 dagar om en kedja av visstidsanställningar inte ska anses följa på varandra enligt den nya omvandlingsregeln.
  • Att arbetstagare som är anställda i allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning, och som särskilt begär det, ska ha rätt att inom tre veckor få information av sin arbetsgivare om alla anställningar som har betydelse för bedömning av om och när en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning.
  • Att personer som fyllt 67 år undantas från omvandlingsreglernas tillämpningsområde.

Lärarnas Riksförbund ser följande brister i förslaget

  • Det kan vara svåröverskådligt och komplicerat att bedöma om en allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning enligt den nya omvandlingsregeln.
  • Förslagen i promemorian omfattar inte regler om tidsbegränsad anställning i andra författningar än anställningsskyddslagen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55