Statligt stöd till civila samhället

Förbundet har tagit ställning till förordningarna: statsbidrag till organisationer som företräder homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet och uttryck, statsbidrag för verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans samt statsbidraget för avhopparverksamheten Exit.

Att belysa och arbeta med frågor gällande homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet är en naturlig del i förbundet då förbundet kontinuerligt arbetar och belyser dem i arbetet med forumet Det öppna klassrummet.

Lärarnas Riksförbund har sedan flera år arbetat långsiktigt med att motverka intolerans och rasism genom samarbeten med bland annat stiftelsen Expo och New Connexion. Förbundet anser sig på så sätt ha god insikt i dessa frågor.