SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet

Förbundet tillstyrker samtliga förslag.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund instämmer i de överväganden som presenteras i delbetänkandet. Det är rimligt att statsbidragen baseras på faktiska kostnader samt att elevens hemkommun ersätter de kostnader som inte täcks av statsbidrag.

Det är också viktigt att statsbidrag för kompetenshöjande åtgärder hanteras effektivt och kommer till största möjliga nytta samt bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning.

Förbundet stödjer också förslaget att koppla statsbidragen för undervisning av elever med svår synskada tydligare mot den utbildning som faktiskt ges samt att lagen anpassas till att utbildningen ges på folkhögskolor trots att eleverna kan vara yngre än 18 år.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55