Boverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Lärarnas Riksförbund välkomnar Boverkets förslag till föreskrifter och ser positivt på de krav och formulär som föreslås användas samt att huvudmannen avkrävs dokumentation över elevskyddsombudens delaktighet.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund ställer sig frågande till avsaknaden av krav på dokumentation över arbetstagarnas och skyddsombudens delaktighet i beredningen av ansökan. Förbundet anser att konsekvensutredningens inledande bakgrund och problem-beskrivning måste samspela med den dokumentation som huvudmännen avkrävs i de formulär som föreslås så att lärarnas egen syn på behövliga arbetsmiljöinsatser blir synliga.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55