Förslag till föreskrifter om nationella prov

Förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare 2016/2017.

Publicerad

Enligt förslaget ska samtliga prov i årskurs 9 genomföras under vårterminen.

Förbundet föreslår att minst ett av de nationella proven inom de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena förläggs till slutet av höstterminen i syfte att minska arbetsbördan för både lärare och elever.

Lärarnas Riksförbund har i övrigt inga invändningar mot förslagen i remissen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55