Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter

Yttrande över förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vad som avses med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket.

Publicerad

Förbundet tillstyrker förslaget.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55