Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter

Yttrande över förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vad som avses med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket.

Förbundet tillstyrker förslaget.