Förslag inom socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) föreslås få ett utökat tillsynsansvar genom generell tillsyn samt att det allmänna ombudet inom socialförsäkringen föreslås flyttas till ISF från Försäkringskassan. Förslaget innebär också att ISF får hantera enskilda klagomål.

Ökad tillsyn
Lärarnas Riksförbund ser positivt på förslagen då det innebär att ISF får uppgiften att handlägga klagomål från enskilda. Detta möjliggör för individen att inkomma med klagomål på hanteringen av enskilda ärenden till en myndighet som inte är sammankopplad med den myndighet som individen har klagomål på.

Allmänna ombudet
Lärarnas Riksförbund ser positivt på att det allmänna ombudets placering som föreslås flyttas till ISF från Försäkringskassan. Det allmänna ombudet kommer att få ett tydligare uppdrag samt att ombudets fristående roll blir tydligare för allmänheten, då uppdraget är att överklaga beslut som kan komma att få en prejudicerande inverkan på tillämpningen samt en förbättring av likvärdigheten i besluten.