Research quality evaluation in Sweden - FOKUS rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor

Lärarnas Riksförbund anser att många av de mål som Vetenskapsrådet anser sig kunna uppnå med det nya systemet är eftersträvansvärda, men att modellen både är för krånglig och dyr.

Publicerad

Det finns vissa problem med resursfördelningssystemet som det ser ut idag. Lärarnas Riksförbund anser att det krävs en tydligare fördelning av forskningsanslagen utifrån antalet utbildningsplatser.

Den kvalitetsökning som genomförandet av FOKUS potentiellt skulle kunna innebära måste ställas i relation till både kostnadsökningen som systemet medför, samt den tidsåtgång som systemet kommer kräva av anställda på lärosätena och granskare. Istället för att implementera ett nytt fördelningssystem som är både dyrt och krångligt bör mer tid och pengar läggas på att förbättra det system som redan används.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55