Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet, SOU 2015:56

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredarens förslag och ställer sig bakom att inte förorda ett sammanfattande mått gällande livskvalitet.

Publicerad

Förbundet tillstyrker tillskapande av en livskvalitetsrapport vart fjärde år och att det däremellan ska finnas officiell statistik som väl motsvarar de 10 komponenter som lyfts fram för att beskriva livskvalitet.

Lärarnas Riksförbund anser sig ha såväl kompetens som tydliga synpunkter över hur komponenterna behöver utvecklas mer i detalj samt vilka ytterligare perspektiv, inte minst återhämtning, som måste beaktas i det framtida arbetet. Inför vidare behandling föreslår förbundet att det ska äga rum någon form av remissmöte där dessa perspektiv kan belysas.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55