Nivåplacering av kvalifikationer till den svenska referensramen SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till föreskrifter

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55