Slopad jämställdhetsbonus

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus ska upphöra att gälla vid utgången av december 2016.

Publicerad


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55