Slopad jämställdhetsbonus

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus ska upphöra att gälla vid utgången av december 2016.