Förutsättningarna för inrättande av huvudområdet högskolepedagogik och inrättande av en magister­examen i högskolepedagogik.

Mälardalens högskola

Lärarnas Riksförbund gör bedömningen att det finns behov av ett högskolepedagogiskt program.

Publicerad

Förbundet gör bedömningen att det finns behov av ett sådant program. Högskolan generellt behöver bli bättre rustad för att möta den ökade spridningen bland studenterna. Spridningen är ett resultat av satsningarna på breddad rekrytering, något som förbundet naturligtvis bejakar.

Lärarnas Riksförbund har svårt att göra en bedömning av förutsättningarna att rekrytera till programmet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55