Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux

Promemoria

Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga förslag i remisspromemorian och presenterar ett antal ställningstaganden.

Lärarnas Riksförbund välkomnar promemorians förslag om rättighet till behörighetsgivande utbildning inom Komvux. En utvidgad rätt till Komvux på gymnasial nivå som säkerställer likvärdiga möjligheter till behörighetsgivande utbildning, oberoende av kommuntillhörighet ser förbundet som en angelägen reform.

Ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet och utanförskap, samtidigt som det finns över 90 000 lediga jobb på den svenska arbetsmarknaden. Möjlighet till utbildning är en viktig del i att kunna möta efterfrågan på arbetskraft. I och med att arbetsmarknaden kontinuerligt förändras och utvecklas instämmer förbundet i att det också bör vara en livslång rätt att delta i en sådan utbildning.

Förbundets samtliga synpunkter kan läsas i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55