Kunskapskrav i grundskolan och specialskolan (läsförståelse i årskurs 1)

Skolverkets förslag till ändringsföreskrifter

Lärarnas Riksförbund har inga invändningar mot förslaget utan ser positivt på införandet av kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1.

Förbundet har tidigare framfört några mindre synpunkter i samband med den tidigare remissen (U2015/03529/S) om kunskapskravens innehåll men konstaterar att Skolverket alltså redan beslutat om själva innehållet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55