Statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:147)

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget.

Publicerad

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55