Ansökan om erkännande av yrkes­kvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare samt,

om erkännande av yrkes­kvalifika­tioner samt villkor för behörighet och legitimation för lärare med utländsk utbildning

Ändring av Skolverkets föreskrifter, SKOLFS 2016:11, SKOLFS 2016:12

Lärarnas Riksförbund tillstyrker med vissa kommentarer förslagen.

Lärarnas Riksförbund har i sina yttranden över tidigare remisser gällande det förändrade yrkeskvalifikationsdirektivet uttalat uppfattningen att kunskaper i svenska språket för en lärare bör anses vara en del av yrkeskvalifikationerna.

Förbundet anser att det till en svensk statlig myndighet borde vara möjligt att inkomma med handlingar på de tre officiella EU-språken, det borde därför vara möjligt att ansöka om lärarlegitimation och ytterligare behörighet med originalhandlingar även på franska och tyska.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55