Digitaliseringens transform­erande kraft - vägval för framtiden

Betänkande, SOU 2015:91

Lärarnas Riksförbund tillstyrker remissen

Publicerad

Lärarnas Riksförbund vill framhålla:

  • Att det är av största vikt att kompetenslyftet av ledare inom den kommunala verksamheten når så många som möjligt då det behövs en gedigen digital kompetens för att ställa rätt krav på till exempel administrativa system som förväntas effektivisera lärares arbete.
  • Att de förslag som gavs i SOU 2014:13 om digitala kompetenslyft för lärare och rektorer ges ekonomiska förutsättningar för att verkligen genomföras på skolorna.
  • För att alla elever skall ges möjlighet att ta del av digitaliseringens fördelar krävs en väl utbyggd infrastruktur som gäller trådlöst nätverk, tillgång till varsin dator samt till lärare med god digital kompetens. Lärarens digitala kompetens innefattar att använda IT på ett sätt så att elevernas kunskaper fördjupas och breddas inom skolämnena. Dessutom inryms förmågan att använda praktiska och relevanta verktyg samt en förståelse för digitaliseringens möjligheter likväl som begränsningar.
  • Dessutom innebär en väl fungerande digital infrastruktur i skolan att lärare tillsammans med skolledningen kan göra pedagogiska överväganden och har möjlighet att själva påverka hur skolans IT-miljö ska se ut på olika nivåer så som verktyg, resurser, operativsystem, hårdvara, fortbildning och molntjänster.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55