Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Förslag om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter, UHRFS 2013:4

Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget.

Publicerad


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55