Några frågor om offentlighet och sekretess

Promemoria, Ds 2016:2

Lärarnas Riksförbund tillstyrker

Publicerad

Lärarnas Riksförbund koncentrerar sig i huvudsak sitt yttrande till att omfatta kap.7 som behandlar Förbättrat skydd för offentliganställdas personliga integritet.

Remissvaret presenterar några övergripande synpunkter som finns att läsa i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55