Några frågor om offentlighet och sekretess

Promemoria, Ds 2016:2

Lärarnas Riksförbund tillstyrker

Lärarnas Riksförbund koncentrerar sig i huvudsak sitt yttrande till att omfatta kap.7 som behandlar Förbättrat skydd för offentliganställdas personliga integritet.

Remissvaret presenterar några övergripande synpunkter som finns att läsa i remissvaret.