Nationella IT-strategier för skolväsendet

Förändringar i Skolverkets styrdokument

Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förändringarna i styrdokumenten

Publicerad

Förbundet vill dock framhålla följande:

  • Att det kommer att krävas fortbildningsinsatser för lärare i matematik som nu förväntas undervisa i programmering, något som traditionellt sett inte ingått i matematiklärarutbildningen.
  • Att Skolverket tar fram en modul som passar in i matematiklyftets portal där lärare, kollegialt genom matematiklyftet kan få fortbildning i programmering.
  • Att Skolverket tar fram ett tydligt stödmaterial för lärare att använda i undervisningen om programmering.

Skolverkets rapport (Dnr 2014:00624) påvisar en brist på behöriga tekniklärare. Lärarnas Riksförbund ser nu möjligheten att i samband med fortbildningen inom digital kompetens för tekniklärare även få upp nivån när det gäller behörigheten och föreslår ett riktat fortbildningspaket för lärare i teknik utan formell behörighet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55