Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna

Promemoria, Ds 2016:8

Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget till lag om särskild sjukförsäkringsavgift.

Lärarnas Riksförbund tillstyrker de andra förslagen, under förutsättning det fall att lag om särskild sjukförsäkringsavgift trots detta införs:

  • ändring i socialförsäkringsbalken beträffande omprövnings- och överklagandeförbudet i 113 kap. 41§
  • ändring i socialavgiftslagen om sänkning av sjukförsäkringsavgiften
  • att ett fribelopp för samtliga arbetsgivare införs
  • att personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas fördelning av socialavgifter
  • behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Bakgrund till ställningstaganden finns att läsa i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55