Vilka ämnen som omfattas av försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning

Förslag till Skolverkets föreskrifter

Lärarnas Riksförbund välkomnar alla goda initiativ som kan bidra till att minska lärarbristen.

Publicerad

Det är viktigt att utbildning i sin traditionella form och i alternativa former, som denna försöksverksamhet, främst riktas mot ämnen där det är lägre söktryck till den reguljära ämneslärarutbildningen och/eller råder stor brist på legitimerade och behöriga lärare.

Lärarnas Riksförbund yrkar därför på att det görs några ändringar i Skolverkets föreskrift:

Årskurs 7-9
Engelska och Svenska bör inte omfattas av försöksverksamheten.
Franska och Tyska bör omfattas av försöksverksamheten.

Gymnasieskolan
Engelska och Svenska bör inte omfattas av försöksverksamheten.
Franska, Naturkunskap och Tyska bör omfattas av försöksverksamheten.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55