Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden

Betänkande, SOU 2016:29

Lärarnas Riksförbund instämmer i utredarens utgångspunkt, att doktorander och unga forskare ska ha goda anställningsförhållanden och omfattas av trygghetssystemen.

Publicerad

Vetenskaplig och pedagogisk meritering ska ligga till grund för en akademisk karriär, inte viljan eller möjligheten att under lång tid acceptera en ekonomiskt och socialt otrygg tillvaro. Tydligare karriärvägar och transparens i tillsättningar bör kunna bidra till en större mobilitet och därmed en mer kvalitetsdrivande konkurrens om tjänsterna.

Förbundet väljer att inte yttra sig över de enskilda förslagen.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55