EU på hemmaplan

Lärarnas Riksförbund instämmer i att mer behöver göras för att öka kunskapen om EU och främja insyn, delaktighet och inflytande för individer och aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU. Däremot avstyrker förbundet förslaget om att stärka EU-nivån i undervisningen genom ytterligare förtydliganden i kurs- och ämnesplanerna.

Betänkande, SOU 2016:10

Publicerad

Förbundet instämmer också i stort i de förslag som utredningen lämnar när det gäller skolan och lärarna, särskilt satsningar på ökade möjligheter till fortbildning för lärare. Även förslaget att återupprätta EU-upplysningens roll som kunskapskälla och aktör när det gäller EU-information och fortbildning, bland annat för lärare, är vällovligt och bör övervägas.

Utredningens förslag om ytterligare förtydliganden om EU i samhällskunskap illustrerar till del en bristande insikt i lärares förutsättningar att bedriva undervisning och samhällskunskaps-ämnets redan stora omfång innehållsmässigt. Det är en brist som är alltför vanlig när olika aktörer och utredningar med mer eller mindre vällovliga intentioner föreslår "mer" av något innehåll i skolan för att "lösa" ett uppfattat samhällsproblem. Förbundet anser att en viktigare och bättre åtgärd för att stärka lärarnas kompetens att undervisa om EU som en del av vårt politiska system är att satsa på kvalificerad fortbildning, vilket ju också utredningen lyfter.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55