Låt fler forma framtiden!

Betänkande, SOU 2016:5

Lärarnas Riksförbund vill framhålla att flera av de förslag som utredningen presenterar redan idag är verklighet i skolan eller är möjliga att genomföra inom skolan. Det gäller till exempel det som redan framgår av skolans styrdokument när det gäller samverkan med det omgivande samhället, källkritik och innehållet i samhällskunskapsundervisningen.

Publicerad

Lärarnas Riksförbunds synpunkter omfattar de förslag och bedömningar i betänkandet som berör ungas delaktighet och inflytande i de delar som rör skolan. Förbundet vill framhålla vikten av att lärare ges tid och rätt förutsättningar för att kunna bidra till de områden som berör skolan i betänkandet. Det gäller särskilt tid och rimliga förutsättningar för undervisningen, som utgör lärarnas kärnuppdrag i skolan.

Mer detaljerade synpunkter går att läsa i remissvaret.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55