Vägledning för elevhälsan

Lärarnas Riksförbund har inga invändningar mot förslaget från Socialstyrelsen och Skolverket.


Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55