En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

Promemoria

Lärarnas Riksförbund har generellt inget att invända mot att det genomförs en försöksverksamhet med betyg i årskurs 4 och 5. Förbundet har tidigare framhållit att det krävs noggranna utvärderingar av betygen i årskurs 6 innan man överväger ytterligare förändringar.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund har en del farhågor när det gäller hur försöksverksamheten föreslås genomföras:

  • Förbundet anser att det är problematiskt att försöksverksamheten bygger på frivillighet. Det och att omfattningen av försöksverksamheten är begränsad undergräver värdet av försöket som underlag till beslut.
  • Förbundet anser att utredningsuppdraget bör renodlas. Förbundet avstyrker därmed förslaget om att inkludera en jämförelse med skolor som på eget initiativ förändrat pedagogiska metoder som i sin utvecklingsprocess kan liknas vid att på försök införa betyg.

Lärarnas Riksförbund vill för övrigt framhålla vikten av att försöksverksamheten följs upp och utvärderas noggrant. Framförallt behöver effekter på studieresultat och likvärdighet, hur elever och föräldrar uppfattar de tidigare betygen samt inte minst hur de påverkar lärarna noggrant analyseras. För lärarnas del är det särskilt viktigt att studera hur deras arbetsbelastning och dokumentationsbörda påverkas.

En undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund visar att endast 27 procent av landets grundskollärare vill se betyg från årskurs 4. Det är därför viktigt att regering och riksdag i det slutgiltiga ställningstagandet landar i ett beslut som är väl förankrat hos lärarna och som har långsiktig legitimitet.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55