Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola

Universitetskanslersämbetets rapport

Lärarnas Riksförbund instämmer i utredningens slutsats att det ska vara möjligt för svenska lärosäten att erbjuda MOOCs men har några synpunkter på UKÄs förslag och vill även lyfta några frågor som inte tas upp i rapporten.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund tillstyrker att:

  • Lärosäten får använda en mindre del av sina utbildningsanslag för att utveckla och anordna MOOCs.
  • Staten tillskjuter medel som gör det möjligt även för mindre högskolor att utveckla MOOCs.
  • Det ska finnas en tydlig utbildningsplan med innehåll och mål för varje MOOC.

Lärarnas Riksförbund avslår att:

  • De föreslagna extra anslagen även ska få användas till utveckling av annan digitaliserad utbildning.

Lärarnas Riksförbund anser att:

  • Varje MOOC ska nivåbestämmas enligt SeQF.
  • Staten fortsatt måste satsa på behörighetsgivande fortbildning för lärare, med goda studievillkor. Möjligheten till utbildning via MOOCs får inte innebära att lärares kompetensutveckling i stor utsträckning förläggs utanför arbetstid eller utan ersättning från arbetsgivaren.

Mer inom ämnet


För kommentarer

Kontakta aktuell utredare via förbundets växel:

08-613 27 00

För upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55